InterFaith – Run for a United World 28 mei 2022

De ING Night Marathon Luxembourg is gepland voor 28 mei 2022. Wij hopen dat ons “InterFaith – Run for a United World”-evenement dan ook onder min of meer normale, althans veilige omstandigheden kan plaatsvinden.

Je kunt je nu al inschrijven voor de loop.

Indien het evenement opnieuw moet worden geannuleerd als gevolg van de CoViD-19 pandemie, zal de deelnameprijs worden terugbetaald.

De ING Night Marathon Luxembourg wijst in dit verband op het volgende:
“Indien de autoriteiten ten tijde van het evenement een bewijs van gezondheid verlangen, bijvoorbeeld een negatieve Coronatest, is de deelnemer verplicht dit op eigen kosten en in overeenstemming met de geldende voorschriften te verstrek
ken.”

Wat de accommodatie in gastgezinnen betreft, hebben wij om veiligheidsredenen afgesproken dat alleen gevaccineerde of herstelde lopers in gastgezinnen kunnen worden ondergebracht.